duhoctrungquoc

Học bổng

(Cập nhật ngày: 1/3/2016)
Chương trình gồm 125 suất học bổng hệ MASTER dành cho sinh viên nước ngoài, tróng đó bao gồm 85 suất học bổng nhà ở + sinh hoạt và 40 suất nhà ở miễn phí cho sinh viên (apply tại đây  www.unicaladmission.it.)Học bổng áp dụng cho tất cả các ngành (xem thêm tại đây  www.unicaladmission.it.) trong đó có 4 ngành sau đào tạo bằng tiếng Anh:

Master degree courses in Finance and Insurance at the Department of Economics, Statistics and Finance - see more information

Second degree course in Computer Science (Master) at the Department of Mathematics and Computer Sciences - see more information

Master degree courses in Management Engineering at the Department of Mechanical, Energy and Management Engineering - see more information

Master degree courses in Modern Philology (curriculum in Italian Studies) - 50% in english - see more information


Nguồn: 
QUYET THI MAI PHUONG (SOFIA Gemini)
Università della Calabria, Italia
Cựu Sinh viên khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Phương Đông

Bùi Xuân Luân tổng hợp


english singapore
BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 12
Số người đã truy cập: 804431