GIOI THIEU - GIỚI THIỆU
banner eng

Giới thiệu

(HTĐT) Phuong Dong University and the activities of education and training cooperation
(26/11/2015)
OUR OBJECTIVE: “Learn to Know, Learn to Work, Learn to Live Together and Learn to Be...” (UNESCO)
(HTĐT) Giới thiệu Ban Hợp tác Đào tạo
(21/11/2015)
Xác định Hợp tác Đào tạo với các Trường và các Tổ chức Giáo dục trong và ngoài nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của một trường đại học, trường Đại học Phương Đông đã có nhiều cố gắng xúc tiến các hoạt động hợp tác đào tạo, ngay từ khi mới được thành lập.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

english singapore