duhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquoc
(HTĐT) Phuong Dong University and the activities of education and training cooperation
OUR OBJECTIVE: “Learn to Know, Learn to Work, Learn to Live Together and Learn to Be...” (UNESCO)
(HTĐT) Giới thiệu Ban Hợp tác Đào tạo
Xác định Hợp tác Đào tạo với các Trường và các Tổ chức Giáo dục trong và ngoài nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của một trường đại học, trường Đại học Phương Đông đã có nhiều cố gắng xúc tiến các hoạt động hợp tác đào tạo, ngay từ khi mới được thành lập.

english singapore
BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 2030718