duhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquoc
Thông tư ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập nước ngoài
Thông tư ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập nước ngoài
Thông tư quản lý người nước ngoài học tập Việt Nam
Thông tư quản lý người nước ngoài học tập Việt Nam
Thông tư sửa đổi, bổ sung quản lý công dân Việt Nam học tập nước ngoài
Thông tư sửa đổi, bổ sung quản lý công dân Việt Nam học tập nước ngoài
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
(HTĐT) Quyết định 05/2013/QĐ-TTg
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
(HTĐT) Nghị định 73/2012/NĐ-CP
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
(HTĐT) Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
(HTĐT) Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(HTĐT) Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT
Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
(HTĐT) Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(HTĐT) Quyết định 62/2008/QĐ-BGDĐT
Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

english singapore
BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 2030711