GIOI THIEU - GIỚI THIỆU
banner eng

Văn bản

(HTĐT) Quyết định 05/2013/QĐ-TTg
(27/11/2015)
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
(HTĐT) Nghị định 73/2012/NĐ-CP
(27/11/2015)
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
(HTĐT) Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
(27/11/2015)
Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
(HTĐT) Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT
(27/11/2015)
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(HTĐT) Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT
(27/11/2015)
Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
(HTĐT) Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT
(27/11/2015)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(HTĐT) Quyết định 62/2008/QĐ-BGDĐT
(27/11/2015)
Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

english singapore