duhoctrungquoc

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 24/4/2019)
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
https://drive.google.com/file/d/1OHHBcC8eysAd27QKywl0XggClLBU8k_G/view?usp=sharing


BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 10
Số người đã truy cập: 597008