duhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquocduhoctrungquoc

Liên hệ

(Cập nhật ngày: 30/11/2015)
BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Phòng 201, trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-784-8518 (số máy lẻ 201) hoặc (+84-4) 3-782-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn
Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/

Trưởng ban: Ông Nguyễn Công Thanh
Điện thoại: (+84-98) 357-0933 | Email: thanh@phuongdong.edu.vn

Phụ trách Hợp tác trong nước: Bà Bùi Thanh Nga
Điện thoại: (+84-91) 434-2887 | Email: nga@phuongdong.edu.vn

Phụ trách Hợp tác nước ngoài: Ông Bùi Xuân Luân
Điện thoại: (+84-90) 482-6488 | Email: luan@phuongdong.edu.vn hoặc 3242555712@qq.com


Tin cũ hơn

english singapore
BAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 5
Số người đã truy cập: 2030670